Den kalde krigen

I utstillingen om «Den kalde krigen» har vi en Trabant og en VW Passat. Begge 1989 modell. De viser ulikheten i den teknologiske utviklingen i Øst-Tyskland og Vest-Tyskland. Vi har også laget en modell av en av grenseovergangene, «Checkpoing Charlie», samt en rekke plakater og bilder som forteller om utviklingen frem til jernteppets fall og gjenforeningen av Øst- og Vest-Tyskland.

«Den Kalde Krigen» har blitt et begrep som med tre ord beskriver en periode etter andre verdenskrig og fram til utgangen av 1980-årene. Forutsetningen for konfliktene som oppsto i perioden ble lagt allerede før andre verdenskrig var en realitet. Motsetningene mellom USA og Storbritannia på den ene siden og Sovjetunionen på den andre var allerede til stede før Hitlers dehumaniserende ideologi fikk fotfeste.

Etter 2. Verdenskrig ble Tyskland delt i 4 soner av Sovjet, USA, Storbritannia og Frankrike. Dette skjedde under Potsdam konferansen. Berlin ble også delt i fire, selv om den geografisk lå langt inne i den sovjetiske sonen. Dette gjorde den ødelagte Berlin til et sentrum for den kalde krigen mellom kommunistene og kapitalistene.

I vest ble det hele tiden utviklet nye maskiner og levevilkårene ble stadig bedre, mens Øst-Europa ble hengende etter. Gamle maskiner, lange arbeidsdager og lav lønn gjorde at mennesker flyktet til Vest-Europa. For å hindre mennesker å ta seg over fra Sovjet til vesten, skapte Sovjet et «Jernteppe» bestående av piggtråd, minefelt og grensevakter med maskingevær. Grensen gikk fra Østersjøen i nord til Adriaterhavet i sør. «Jernteppet» splittet Europa i to.

I 1961 vedtok Østtyske myndigheter å bygge en mur rundt Vest-Berlin.

Muren var egentlig bare plutselig der. Den kom uten forvarsel. Mange familier ble splittet

Berlinmuren falt natten mellom 9. og 10. november 1989. Østtyskere strømmet forvirret ut i gatene i Vest-Berlin. To adskilte kulturer møttes brått og forvirrende. Folk på begge sider av ”jernteppet” jublet og festet. Noen kløv opp på den forhatte muren og danset, andre begynte å hakke den i stykker. Berlinmurens fall ble det viktigste symbolet på slutten på det kalde krigen.