Håp

Dette er en utstilling med et kunstverk som heter Håp.
I samme rommet er det også en utstilling om P. Franz Reinisch. Han var en katolsk prest, som nektet å avlegge troskapsed til Hitler og ble henrettet. Han mente at Hitler var antikrist, og ville ikke gjøre militærtjeneste. Han bemerket offentlig at han ville sverge troskap til det tyske folk, men ikke Adolf Hitler. Han ble arrestert og brakt for krigsretten, beskylt for å undergrave militær moral. Han ble dømt til døden. Hans siste ord var «kjærlighet og lidelse til glede».