Landeskogens historie

Landeskogen Tuberkulosesanatorium ligger i Grendi på østsiden av Byglandsfjorden i Bygland kommune i Aust-Agder. Sanatoriet på Landeskogen var det første av en rekke statlige helsetiltak mot den smittsomme og dødelige sykdommen tuberkulose på begynnelsen av 1900-tallet.

1916 – De første pasientene ankom Landeskogen Sanatorium
Landeskogen fremstod nærmest som et slott oppe i furuskogen, med flott utsikt over Byglandsfjorden. Flere faktorer lå til grunn for valget av sted: Landeskogen hadde tynn fjelluft, tørt klima og var omgitt av furuskog. I tillegg hadde man god tilgang til fersk melk fra nærliggende gårder, noe som var en viktig ingrediens i et næringsrikt kosthold.
I tillegg var det mulig å komme seg dit med den nylig anlagte Setesdalsbanen.
Samtidig med byggingen av Landeskogen ble det også anlagt en egen kraftstasjon, Langerak kraftstasjon, som skulle sikre strøm til sanatoriet. Både sanatoriet og kraftstasjonen var tegnet av Kristian Biong, en av datidens fremste norske arkitekter.
Landeskogen virket som tuberkulosesanatorium frem til 1961. Nye effektive medisiner som antibiotika var nå oppfunnet og sanatorienes tid som behandlingssted for tuberkulose var forbi.

I 1962 overtok Diakonforbundet stedet for å drive det som hjem for utviklingshemmede. En lang periode sto bygningene tomme.

I 2005 åpnet pinsemenigheten Filadelfia i Kristiansand et rehabiliteringssenter for rusmisbrukere på Landeskogen.

I 2010 etablerte Aktive Fredsreiser det ideelle aksjeselskapet Landeskogen Peace Center.