Velkommen til Landeskogen Peace Center

Landeskogen


Historisk konferanse på Landeskogen i Bygland

Med bakgrunn i all den merksemd koronaen har fått det siste halvanna året, blir det 19. -20. november arrangert ein helsehistorisk konferanse på det gamle sanatoriet Landeskogen i Bygland og Setesdal. Vi har kalla den Frå radesjuke til korona. Det dreiar seg om 250 års historie om epidemiske og smittsomme sjukdommar, og korleis desse har slått ut i Agder.

Arrangementet er ope for alle, men det er eit mål å gi historielaga meir bakgrunnstoff om korleis epidemiar har slått ut og vart bekjempa,. Andre interesserte i historie, helse og helsepolitikk, samt helsepersonell og studentar, blir også oppfordra til delta.

Mer info og program for konferansen

Dere kan følge konferansen på Zoom
ID Meeting: 758 819 9238
Passord: 123987


«Bokbadet» – ble  en kveld til ettertanke

IMG_8195Med trekkspilltoner fra Runar Granheim var stemningen for kvelden satt!
Knut Austad ønska velkommen før
Hind H. Røynesdal overtok scenen sammen med forfatteren Gaute Heivoll. Han fortalte om hvordan romanen tok utgangspunkt i elementer og steder fra eget hjemsted

in the choice of therapy (shared decision making) sildenafil citrate large majority of patients, although discontinuation.

.

«Bokbadet» – ble en kveld til ettertanke


 Bokbad «Sang for sekstiåtte forrædere»

Søndag 21. oktober kl 17:00 – 19:30 

Bokbad Sang for sekstiåtte forrædere

Bokbad Sang for sekstiåtte forrædere

Gaute Heivol kjem med boka si, «Sang for sekstiåtte forrædere» – Ein sterk roman om korleis andre verdenskrig splitta familiar og naboar i ei lita bygd med rekordstor NS-oppslutning.
Heivol vil i samtale med Hind Røynesdal fortel om boka og fortel historia som er inspirert av hendingar i Heivoll si heimbygd, Finsland.

Etter ein kaffitår, boksal og signering vil Alf Georg Kjetså og Øystein Moi snakke om korleis det var å vera overvaka i etterkrigstida.

Liv Mørland og Helga Arntzen vil også delta med nokre ord om «Vegar til forsoning» og «Aktiv fredsskaping».

Knut A. Austad leder kvelden og tonefølgje ledes av Runar Granheim

Fri inngong, servering av kaffi og kake.

Hjarteleg velkomen!

Arr av Landeskogens Venner, Landeskogen Peace Center, Aktive Fredsreiser


Miljøfyrtårnsertifisert!

Landeskogen er Miljøfyrtårnsertifisert!

Ordfører Leiv Rygg Langerak overrekker Miljøfyrtårn plaketten til Helga Arntzen. Tilstede var også Yvonne Zakariassen og Uwe Arntzen.

Uwe Arntzen og Yvonne Zakariassen har i løpet av året arbeidet med å få miljøsertifisert Landeskogen. Torsdag 11. oktober fikk Landeskogen Peace Center overlevert diplom og plakett som den offisielle bekreftelsen på at Landeskogen er et Miljøfyrtårn!


Sommerfest søndag 29. juli 

Landeskogens venner arrangerer sommerfest på Landeskogen søndag 29. juli fra klokken 14:00 – 18:00

Det vil bli åpning av fotoutstillingen «På sporet av fridom» av Tom Hatlestad, ny menneskrerettighetsti hvor alle deltakere vil få muligheten til å vinne en tur til India!

Musikk v/ Runar Granheim og det vil bli mulighet til å kjøpe grillmat!

Velkommen!

Program for dagen – (pdf)


Klassetur til Setesdal?

Grupper som velger Setesdal for sine skoleturer får bo standsmessig på Aktive Fredsreisers eget hotell i Byglandsfjord. Revsnes hotell ble kjøpt i 2013 for å sikre overnattingsplasser for besøkende til Landeskogen Peace Center som firmaet også driver.

Klassetur til Setesdal?

UNICEF-ball til Landeskogen


Ernar Solberg med Malala som signerer UNICEF-ballen

Statsminister Erna Solberg donerte en signert fotball til TV-aksjonen denne ble solgt på auksjon. Helga Arntzen fikk tilslaget. Ballen skal stilles ut i et glassmonter på Landeskogen Peace Center. Dit kommer den før åpning av sesongen i 2018. Først skal den stilles ut i forbindelse med Julecupen i Risør, så på Fredshuset før den får et kort opphold i resepsjonen på Revsnes hotell for så til slutt å havne på Landeskogen.
Helga skulle ikke by mer enn 25.000 kroner for ballen men måtte opp i 28.101 kroner før hun fikk tilslaget. –Pengene går jo til en god sak, ler hun, så det var ikke så vanskelig å by over når budene gikk høyere.
Bærekraftsballen er et symbol på FNs arbeid med å nå de 17 bærekraftsmålene. FNs bærekraftsmål er den felles arbeidsplanen i verden for å utrydde fattigdom, kjempe mot ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030
. Statsminister Erna Solberg er en av lederne for pådrivergruppen for å nå de globale utviklingsmålene. Under FNs generalforsamling i september signerte utdanningsaktivist Malala Yousafzai fotballen.
24.10.2017