Landeskogens fugler

Dette er en utstilling som viser mange av fuglene som finnes ved Landeskogen. Utstilingen er laget i samarbeid med Setesdal ornitologiske forening.
I løpet av en kort tid på Landeskogen kunne følgene fugler observeres:
Gulspurv, kjøttmeis, trepiplerke, låvesvare, ringdue, tårnseiler, linerle, måltrost, taksvale, kanadagås, gråtrost, svarhvit fluesnapper, måltrost, grønnfink, skjøre, stær, hagesanger, bokfink, løvsanger, grønnsisik, svartrost, bjørkefink, tornskate, møller, ringdue.