Vinnere av Nobels fredspris

I gangen har vi bilder av alle vinnerne av Nobels fredspris.
Den Norske Nobelkomite ble første gang oppnevnt av Stortinget i 1897, og i 1901 var den klar til å dele ut den første fredsprisen.