Gandhi

Mohandas ”Mahatma” Gandhi (1869 – 1948) regnes som landsfader i India. Hans fødselsdag 2. oktober er nasjonal helligdag i India og markeres over hele verden som en minnedag for fred og ikke-vold. Gandhi er et eksempel på at ideer er viktige, ofte viktigere enn penger og våpen. Gandhi viste også, både i Sør-Afrika og India, at makthavere kan overvinnes uten bruk av makt, men ved at mange mennesker går sammen i langvarig protest. Det viste Gandhi i kampen mot de britiske kolonimaktene i India.

Mahatma Gandhi levde selv et svært enkelt liv. Han gikk bare med et enkelt tøystykke og et par sandaler. Han eide lite mer enn en seng, rokken han spant klærne sine på og et par briller. Dette er en viktig påminning i dag der vårt høye forbruk påfører verden store miljøproblemer og global oppvarming.

Mahatma Gandhi var en fredsaktivist og filosof. Han viste at det var mulig å engasjere seg og kjempe for viktige saker uten å bruke vold. Hva kan vi lære av Gandhi dag? Hans tanker er fortsatt svært aktuelle og inspirerer utallige unge mennesker. Her er noen av Gandhis viktigste råd.

1. Hvert enkelt menneske har enorme muligheter til å gjøre noe viktig for verden. Vi må utnytte mulighetene våre og vise mot. Vi må overvinne frykten. Men, du må selv kunne forandre deg hvis du vil forandre verden.

2. Vi må ha tro på det gode. Vi må søke det gode i menneskene og i verden og også slippe til det gode i oss selv.

3. Tilgivelse er en nøkkel for fred og positiv utvikling etter krig og konflikt. Tilgivelse er å vise styrke.

4. Toleranse er nødvendig. Vi må tåle og respektere at andre er ulike, tenker og tror annerledes enn oss.

5. Vi må søke sannheten gjennom kunnskap og informasjon fra mange kilder. Vi må også arbeide for sannhet i det vil selv formidler.

6. Vi må kjempe uten å bruke vold, men gjerne med passiv motstand (sivil ulydighet). Voldsbruk kan aldri forsvares.

7. Vi må leve enkelt. Mange ting og stort forbruk gjør oss ikke lykkeligere. Prøv å gjøre livet litt enklere ved for eksempel selv å lage ting du trenger. Dyrk din egen (økologiske) mat om du kan og kjøp varer som er produsert lokalt. Vi må kjempe mot grådighet og egoisme.

8. Vi må snakke sammen, være i dialog. Dialogen er spesielt viktig på tvers av kulturelle og geografiske grenser. Husk at ærlig uenighet oftest er et tegn på framgang.

9. Vi må arbeide for likhet og ikke hate noen. Alle skapninger har verdi.  Alle typer arbeid har samme verdi og skal respekteres.

10. Det er handling som forandrer verden, ikke prat. Du må også være utholdende og trofast i handlinger, men konsentrerer deg om det du kan gjøre i dag. Det er gjennom handlingene du viser hva som er viktig for deg.

Sitater fra Mahatma Gandhi

”Verden har nok for alle behov, men ikke alles grådighet”

”Lev som om du skal dø i morgen. Lær som om du skal leve evig”

”Ikke-vold er menneskehetens viktigste våpen. Det er mektigere enn det kraftige utryddelses-våpen”

”Frihet er ikke verd noe hvis det ikke også inkluderer friheten til å gjøre feil”

”Det er uærlig å tro på noe og ikke leve etter det du tror på”

”Et øye for et øye gjør hele verden blind”

”Du må være den forandringen som du ønsker å se i verden”