Trommer for fred

På Mahatma Ghandis fødselsdag den 2. oktober inviterer Landeskogen Peace Center mennesker over hele verden til å delta på kampanjen «Trommer for fred»- Drumming for Peace.

Med dette ønsker fredssenteret å markere den globale fredstanken på en enkel, men effektiv måte. Alle kan delta fra trommere med avanserte trommesett til de som vil spille med det de har for hånden.

Fra Gambia til Bygland
Begrepet «talende trommer» kommer fra Afrika, og viser til trommer som en måte å kommunisere på. Talende trommer kan spre budskap raskt, over store avstander og uavhengig av tradisjonelle språk. Nettopp dette er noe av poenget med ”Trommer for Fred”.
Kampanjen er et initiativ fra Landeskogen Peace Center i Bygland, og har allerede blitt en global bevegelse. Flere land er representert i prosjektet, blant annet gjennom Aktive Fredsreiser Peace Foundation i Gambia og et fredshus i Kongo. Kongo har vært gjennom årtier med brutal krig og undertrykking og ønsker gjennom den globale trommestafetten å gi lyd til et ønske om fred og forsoning i eget land.

Global bevegelse
Man har opprettet en egen side på facebook der alle kan legge ut bilder og filmklipp av trommingen
– Meningen med Trommer for fred er at alle skal kunne delta og kommunisere uavhengig av landegrenser og språk- fra Rio til Beijing.
På våre bussturer pleier vi å tromme i bussen på denne dagen.