Historikk


Landeskogen ble bygget i 1911-17 og ble fra
1914 drevet som tuberkulose sanatorium
1962 Hjem for psykisk utviklingshemmet. Les mer Uhørte stemmer og glemte steder
1997 Bygland kommune overtok eiendommen fra Statsbygg, benyttet eiendommen som asylmottak i to perioder på 1990-tallet
.
2005 Norsk Folkehjelp
2010 Landeskogen Peace Center er et selvstendig ideelt aksjeselskap etablert som en utvidelse av virksomheten til Aktive Fredsreiser.

Eiendommen består av:
Ca 300 mål
– Landeskogen Peace Center eier 10 bygninger
– Bygningsmassen består av hovedbygning, 3 eneboliger og 7 verksteder og uthus

• Discuss with the patients, and if How long does cialis take to work? Extremely.

.
– Hovedhuset har en boligflate på ca. 5000 kvm.