Om Landeskogen

Landeskogen Peace Center skal være en lokal kunnskapsbase som tilbyr informasjon og kompetansehevende tiltak om ikkevold, konflikthåndtering, menneskerettigheter, fredspolitikk og FNs tusenårsmål

.

Det skal være en nasjonal arena for fredsfaglig erfaringsutveksling, gjensidig kunnskapsformidling og dialog
.

Det skal være en pådriver for tettere internasjonalt samarbeid mellom freds- og menneskerettighetsaktører i verden
.

Det skal også være et sted der ungdom fra forskjellige land møtes og forstår at de kan være med å skape fred og bygge ned fordommer ved hjelp av egen innsats
. Derfor skal det også arrangeres både skoleturer og sommerleirer for ungdom på Landeskogen.

Landeskogs sang