Om Landeskogen

Landeskogen Peace Center skal være en lokal kunnskapsbase som tilbyr informasjon og kompetansehevende tiltak om ikkevold, konflikthåndtering, menneskerettigheter, fredspolitikk og FNs tusenårsmål.

Det skal være en nasjonal arena for fredsfaglig erfaringsutveksling, gjensidig kunnskapsformidling og dialog.

Det skal være en pådriver for tettere internasjonalt samarbeid mellom freds- og menneskerettighetsaktører i verden.

Det skal også være et sted der ungdom fra forskjellige land møtes og forstår at de kan være med å skape fred og bygge ned fordommer ved hjelp av egen innsats. Derfor skal det også arrangeres både skoleturer og sommerleirer for ungdom på Landeskogen.

Landeskogs sang