Forsker Evelin Lindner besøkte Landeskogen

FacebookFacebook

FacebookmailFacebookmail

Forsker Evelin Lindner på Landeskogen

I fire dager bodde forsker Evelin Lindner på Landeskogen
. Evelin arbeider globalt for å fremme verdighet, dermed var menneskeverd et sentralt tema under besøket
. Hun holdt også et flott innlegg da 18 personer fra kommunestyret i Bygland besøkte Landeskogen
.
I arbeidet sitt bruker Evelin en bred geohistorisk innfallsvinkel for å belyse den 200.000 år lange perioden som Homo sapiens har regjert på jorden. Storskalamodeller forklarer ofte detaljer bedre enn hva detaljstudier gjør. Forskningen hennes viser at destruktive kulturelle, sosiale og psykologiske mønstre fra fortiden fremdeles gjennomsyrer alle nivåer av menneskelig aktivitet, fra mikro til makronivå, og at arbeidet med å oppdage, avvise, og overskride dem går altfor sakte. I boken Gender, Humiliation, og Global Security (2010) støtter hun filosofen Pierre Teilhard de Chardins (1881-1955) budskap: «En dag, etter å ha temmet vinden, bølgene, tidevannet og tyngdekraften, skal vi utnytte energien i kjærligheten, og da vil mennesket, for andre gang i historien, ha oppdaget ilden.»
Vi håper Evelin snart er tilbake på Landeskogen og holder foredrag.

Bakgrunn
Evelin Lindner kommer fra en familie som ble fordrevet, og er derfor dypt preget av traumer fra krig og fordrivelse. Målet hennes er å arbeide for en bedre og verdigere verden. I 35 år har Evelin levd globalt, med Norge som base, og i de siste 10 årene har hun invitert likesinnede forskere og aktivister fra hele verden inn i nettverket Human Dignity and Humiliation Studies(HumanDHS). Rundt 1000 mennesker har så langt blitt invitert inn (tallet øker hver dag), omtrent 4000 mennesker står på adresselisten, websiden www.humiliationstudies.org, som hun er webmaster for, siden blir lest av mer enn 40.000 mennesker fra mer enn 180 land hvert år og websiden kommer opp på første plass når man søker på Google.

Se en videoinvitasjon til det nye World Dignity University (Verdensuniversitet for verdighet) fra Evelin ved

Evelin er tverrfaglig samfunnsviter og humanist. Hun trekker veksler på en rekke fagfelt, fra nevrovitenskap til politisk vitenskap og filosofi. Hun har to doktorgrader, en i medisin og en i psykologi. Hun er grunnlegger av og president for Human Dignity og Humiliation Studies, et globalt nettverk av akademikere og praktikere (HumanDHS). Lindner bor og underviser globalt, er tilknyttet Universitetet i Oslo, Columbia University i New York og Maison des Sciences de l’Homme i Paris.

I 1996 tok Evelin en doktorgrad ved Universitetet i Oslo, på studiet av ydmykelsens rolle i krig og folkemord. Hun tok utgangspunkt i tysk historie. Det blir ofte hevdet at ydmykelsen Versailles-traktaten påførte tyskerne etter første verdenskrig var medvirkende til andre verdenskrig og Holocaust. Det er derfor viktig å forstå hvordan ydmykelse og krenkelse er relatert til krig og vold
.

Evelin arbeidet med forskningsprosjektet i tidsrommet 1997-2001. Hun intervjuet over 200 personer som enten var innblandet i eller hadde kunnskap om massedrapene i Rwanda, Somalia og Nazi-Tyskland
. Siden 2001 har Evelin utviklet Human Dignity og Humiliation Studies som en internasjonal plattform for videre arbeid med verdighet og ydmykelse. Hun arbeider for tiden med en teori om verdighet og ydmykelse. Forskningen hennes viser at forståelsen av ære og verdighet (med ydmykelse som motsats) er avgjørende for at verdenssamfunnet skal lykkes med å overvinne de krisene det står overfor. Ære, verdighet og ydmykelse står sentralt, ikke bare når vi vil motvirke terrorisme, krig og folkemord, men også når vi vil skape langsiktig sosial og økologisk bærekraft, lokalt og globalt.

Bøker og artikler
Evelin er forfatter av Making Enemies: Humiliation and International Conflict, publisert av Praeger i 2006 med forord av Morton Deutsch, professor emeritus ved Teachers College, Columbia University, New York. Boken ble omtalt som banebrytende og æret med en Choice 2007 Outstanding Academic Title.

Hennes andre bok har tittelen Emotion and Conflict: How Human Rights Can Dignify Emotion and Help Us Wage Good Conflict, også publisert av Praeger, i 2009, med forord av Morton Deutsch.

Hennes tredje bok er Gender, Humiliation, and Global Security: Dignifying Relationships from Love, Sex, and Parenthood to World Affairs (Praeger, 2010), med et forord av erkebiskop Desmond Tutu.

Videre er Evelin forfatter av mange artikler og kapitler, se fullstendig tekst på www.humiliationstudies.org/whoweare/evelin02.php. Se spesielt «Ydmykelse, ydmykhet og demokrati» i Bernt Hagtvets Folkemordenes svarte bok (2008).

FacebookFacebook

FacebookmailFacebookmail
Dette innlegget ble publisert i Generelt. Bokmerk permalenken.